Australorp.

Kijk eens hoe fier onze australorps zijn.

Jaren lang hebben deze mooie zwarte hoenders met hun kevergroene glans bij ons gescharreld, maar inmiddels heb ik geen australorpen meer.

HOME